Välkommen

Framsida

På släktforskningsbloggen Rötter. Läs mera här…

Leveranserna har startat. Läs mera här…

En bok fylld av berättelser, bilder och fakta från Welhults rote, Asa socken i Småland.

Mycket finns fördolt i våra arkiv och i gamla dokument. Också historierna från bygdens äldre och bilderna i byrålådorna.

Det handlar om hur en bygd med sina människor, gårdar, torp och backstugor utvecklats från gamla tider fram till idag.

Mer än 1 500 personer har identifierats ha sitt ursprung i detta område. Kanske är du en av dem och får här en inblick i din historia.

Samtidigt är vi idag många i Sverige som har en liknade bakgrund. Vi hoppas att flera kan finna glädje att ta del av denna bok som kan ge en inblick och nyfikenhet kring hur vi blev dem vi är.

Boken är ett spontant och ideelt initiativ bland personer som bor i roten idag.

Asa socken ligger en mil öster om Lammhult i Kronbergs län

Till sidan för beställning av boken