Torpen inom roten

Över 30 torp och backstugor beskrivs i boken. Några finns kvar idag. Några kan man bara ana i naturen. Ta del av de många människorna som levt och verkat här och deras öden.

Ta del av Alvar Liljengrens mångåriga arbete med kartläggning och foton