Vår hembygd

Velhult rote, eller med den äldre stavningen Welhults rote, ligger mitt i Småland i Asa socken. Asa var fram till 1952 en egen kommun då den uppgick i Lammhults lanskommun. Sedan 1971 är både Lammhult och Asa en del av Växjö kommun som också är residensstad för Kronoberg.

Asa var en av de tidigaste befolkade delarna av Kronberg och det finns gott om fornlämningar. Idag är det kanske mest känt för sin vackra herrgård och också vara en del av möbelriket.

Såsom många andra socknar var församlingen uppdelar i rotar där just Velhults rote är utgångspunkten för vår bok och efterforskningar. I roten återfinns gårdarna och platserna Vitabråten, Djupadal, Velhult, Långsryd, Rösjöhorva (Rössjöhorva) och Mössjöås. Det finns också tidigare torp som idag har blivit gårdar och året runt fastigheter såsom t.ex. Loholm, Strålsund och Allgunneberg.

Även om befolkningen i Asa, liksom många andra församlingar på landsbygden kraftigt minskat så finns många eldsjälar och ett aktivt föreningsliv. Det finns en hembygdsförening och en hembygdsgård med en rad olika aktiviteter året runt. Hembygdsgården har renoverats under senare år och där anordnas regelbundet många evenemang såsom julstuga, stickcafé, trädgårdsdagar, mopedrally och Valborgsfirande. Asa föreläsningsförening anordnar välbesökta träffar med egna och inbjudna föreläsare. Dessa kan ibland dra långt över 100 besökare både från Asa men också tillresta.

Läs mer om oss i Velhults rote…

Länkar:

Asa Hembygdsförening

Asa Bygdegård

Asa Herrgård

Möbelriket

Långsryds gård

Gjutåsen Naturprodukter

Kronbergs Genealogiska Förening

Släktforskningsbloggen Rötter…

Till beställningssidan för boken