Innehåll och bakgrunden…

Framsida

Här är de första sidorna i vår bok inklusive innehållsförteckningen. Ingvar Lilja ger en överblick och en inramning kring arbetet som gjorts.

Men allt genomlyses av ett intresse och en kärlek till den egna bygden. Om hur dess historia ser ut. Mycket finns ännu fördolt och kanske kan det återfinnas med mera arbete. Denna berättelse kan då vara en inkörsport.

Ingvar Lilja